Home » Koolstofmonoxide (CO) » Koolmonoxide melder gaat af, wat nu?

Koolmonoxide melder gaat af, wat nu?

Koolmonoxide is een zeer giftige niet zichtbare stof die voor ernstige lichamelijke klachten en zelfs de dood kan zorgen als je er niet op tijd bij bent. Om onveilige situaties te voorkomen hebben steeds meer huizen een koolmonoxidemelder in huis, maar wat moet je doen als die melder afgaat.

Wat te doen als de koolmonoxide melder afgaat

Als de koolmonoxide melder afgaat, komt dat doordat er langere periodes kleine hoeveelheden koolmonoxide in de lucht zijn waargenomen of omdat er in een korte periode veel koolmonoxide is gedetecteerd. In beide gevallen is het van belang om direct te handelen. Doe dan het volgende:

 1. Ga direct naar buiten.
 2. Neem ook dieren mee naar buiten.
 3. Zet ramen en deuren op om het huis te ventileren.
 4. Bel het alarmnummer 112 zowel voor medische hulp als de brandweer.
 5. Ga het huis pas weer in als dat in orde wordt geacht door de hulpdiensten.
 6. Laat onderzoeken waar de koolmonoxide vandaan komt en zorg dat de bron weggenomen wordt. Meld de situatie ook bij de NVWA zodat ze een onderzoek kunnen beginnen naar de oorzaak.

Koolmonoxidevergiftiging

Als je te lang bent blootgesteld aan koolmonoxide dan krijg je koolmonoxidevergiftiging. Deze vergiftiging is zeer gevaarlijk en leidt in Nederland nog steeds jaarlijks tot 10 – 15 doden. De reden dat mensen hier nog steeds aan overlijden is omdat je koolmonoxide of CO niet ruikt, ziet of proeft. Je merkt dus niet dat je vergiftigd wordt tenzij je de symptomen herkent.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging

Zoals gezegd proef, ruik of zie je koolmonoxide niet. Heb je geen koolmonoxide melder dan kun je een vergiftiging alleen voorkomen door de symptomen te herkennen of te weten wat de kenmerken zijn. Als de ramen beslaan en een gasvlam oranje of geel is in plaats van blauw kan dat duiden op meer koolmonoxide in de lucht. De lichamelijke symptomen zijn de volgende:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Versuft
 • Duizelig
 • Vermoeid
 • Bewusteloos raken
 • Versnelde hartslag
 • Overgeven

Ben je met meerdere mensen in huis dan hebben de anderen ook vergelijkbare klachten die direct minder worden als je naar buiten gaat.

Voorkom koolmonoxide vergiftiging

Het is uiteraard fijn dat er koolmonoxide melders zijn om te voorkomen dat je een koolmonoxidevergiftiging krijgt, maar het is nog beter om te voorkomen dat het gebeurt. Zorg daarom dat je cv-ketels, boilers, gasketels, kachels etc. regelmatig laat controleren. Zorg daarbij voor voldoende ventilatie zodat koolmonoxide niet kan ophopen.

Plaats een reactie