Home » Rookmelder (CO2) » Bouwbesluit aangepast rondom rookmelders

Bouwbesluit aangepast rondom rookmelders

Een aantal jaren geleden werd besloten om het bouwbesluit voor nieuwbouwhuizen en renovatieprojecten aan te passen omtrent rookmelders. Hierin werd opgenomen dat er per huis minimaal één rookmelder per verdieping geplaatst moest worden. Het aantal schadegevallen door brand is hierdoor flink afgenomen, maar nog steeds niet genoeg. Daarom heeft de overheid besloten om de regeling verder uit te breiden naar alle huizen in Nederland.

Bouwbesluit omtrent rookmelders

Vanaf 1 januari 2003 moeten volgens het Bouwbesluit in alle nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten rookmelder geplaatst worden. Tot op heden was die regel niet van toepassing op bestaande woningen, maar per 1 juli 2022 verandert dat. Als huiseigenaar moet je vanaf dat moment op elke verdieping minimaal één rookmelder hebben. Is het huis van jezelf dan moet je die zelf plaatsen. Is je huis van een andere huiseigenaar en huur je het alleen maar dan is het de taak van de eigenaar.

Voor bestaande huizen zijn er geen uitgebreide regels met betrekking tot het soort rookmelder. Wel is het belangrijk dat de rookmelder een CE-keurmerk heeft en voldoet aan de Europese normen. Je herkent dergelijke rookmelders aan het NEN-14604 nummer. Staat dit nummer op de verpakking dan betekent het dat de rookmelders op de juiste manier is geproduceerd. Dit nummer voldoet aan de Europese kwaliteitseisen.

Waarom deze regel omtrent rookmelders

In Nederland zijn nog steeds jaarlijks meer dan 6000 woningbranden. Dat is nog steeds een heel groot aantal en er vallen nog steeds veel slachtoffers. De slachtoffers vallen met name door het inademen van rook en minder door de brand zelf ondanks dat het wel vaak voor brandwonden zorgt. Als er in huis brand uitbreekt, heb je 3 minuten om je huis te ontvluchten, daarna wordt de kans op overleven steeds kleiner. Per jaar vallen er in Nederland nog steeds 50 dodelijke slachtoffers en 800 slachtoffers met zeer ernstige brandwonden. Bovendien is de schade vaak groot (circa 250 miljoen euro per jaar) en zorgt het voor veel ellende en verdriet bij de bewoners.

Om te zorgen dat mensen op tijd worden gewaarschuwd voor brand is verplicht gesteld om rookmelders in huis te plaatsen. In eerste instantie gold die regel alleen voor nieuwe huizen en renovatieprojecten, maar brand discrimineert niet. Ook bestaande huizen kunnen te maken krijgen met brand. Vanaf 1 juli 2022 moeten daarom alle huizen rookmelders hebben.

Handhaving bouwbesluit

Het was redelijk eenvoudig om te controleren of nieuwbouwhuizen brandmelders hebben, maar controleren of ze ook in bestaande huizen worden aangebracht en onderhouden worden is een ander verhaal.

In de praktijk is het de taak van de gemeente om de nieuwe regel te handhaven, maar de vraag is hoe ze dat uit gaan voeren. Waarschijnlijk zal de gemeente niet bij elk huis aan gaan kloppen om te controleren of mensen rookmelders hebben. En laat staan dat ze elk jaar terugkomen om te kijken of de rookmelders nog werken.

Verzekering

Waarschijnlijker is dat verzekeringsmaatschappijen wel zullen kijken of je rookmelders bezit en of je die ook daadwerkelijk onderhoud. De meeste rookmelders moeten namelijk jaarlijks een nieuwe batterij hebben.

Er is door de verzekeringsmaatschappijen nog niet bekend gemaakt of ze het wel of niet hebben van rookmelders en de hoogte van uitkering bij schade zullen koppelen, maar die mogelijkheid is er.

Ongeacht de regels is het verstandig om rookmelders op te hangen. Het kan namelijk jouw leven en dat van dierbaren redden in geval van nood, en bovendien ernstige schade aan je huis voorkomen. Mocht het toch zover komen dat de verzekeringsmaatschappijen hun polissen aanpassen dan is het een goed idee om te kiezen voor slimme rookmelders. Veel van deze rookmelders slaan gegevens namelijk op. Zo kun je precies zien waar en wanneer een brand ontstaan is.

Plaats een reactie