Wat meet een CO2 melder

CO2 Melder, wat is het?

Een CO2 melder is een apparaatje dat een alarm laat afgaan als er teveel koolstofdioxide (CO2) in de lucht zit. Dit kan namelijk voor gezondheidsproblemen zorgen. Met name voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 is het goed om CO2 in de lucht te meten. Zit er teveel CO2 in de lucht zet dan … Lees meer

Rookmelder monteren in 5 minuten

Hoe monteer je een rookmelder zonder boren

Misschien heb je al gehoord van de nieuwe regel in de Nederlandse bouwverordening waarin is opgenomen dat alle huizen in Nederland rookmelders moeten hebben. De regeling gaat in op 1 juli 2022, tijd dus om een paar rookmelders aan te schaffen en te monteren. Hoe monteer je een rookmelder Hoe je een rookmelder kunt monteren … Lees meer

Koolstofmonoxide

Wat is Koolstofmonoxide en waarom is het gevaarlijk

Koolstofmonoxide is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat ontstaat bij de verbranding van benzine, hout, propaan, houtskool of andere brandstoffen. Er komt koolstofmonoxide vrij als er onvolledige verbranding plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij slecht geventileerde apparaten en motoren. Vooral in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte, kan koolstofmonoxide zich ophopen tot gevaarlijke … Lees meer

Koolmonoxide melder plaatsen, waar en waar niet?

Waar Koolmonoxide melder plaatsen in appartement, huis, gang of keuken

Een koolmonoxide melder kan je extra veiligheid bieden in je eigen huis. Koolmonoxide is een onzichtbaar gevaar dat veroorzaakt wordt als onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen plaatsvindt. Komen er gevaarlijke hoeveelheden koolmonoxide vrij op een plek zonder goede ventilatie dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de mensen in die ruimte. Maar wil je goed … Lees meer

Rookmelders verplicht vanaf 1 Juli 2022

rookmelder verplicht 2022 verhuurder

Brand is voor veel mensen de grootste nachtmerrie. Om te voorkomen dat je niet op tijd weet dat er brand is in je huis plaatsen we daarom rookmelders. Sinds een paar jaar is het voor nieuwbouwwoningen zelfs verplicht om rookmelders te hebben. Maar wist je dat vanaf 1 juli 2022 alle huizen in Nederland rookmelders … Lees meer

Koolmonoxide herkennen in 3 stappen

Koolmonoxide vergiftiging symptomen

Koolmonoxide is een verborgen gevaar verantwoordelijk voor 10 tot 15 doden per jaar in Nederland. Gelukkig kunnen we koolmonoxide melders gebruiken om ons te waarschuwen voor dit giftige gas. Maar ondanks dat deze melders ons een beter gevoel van veiligheid kunnen geven is het goed om de gevolgen van te veel koolmonoxide in de lucht … Lees meer